Villkor & Regler
Hem Villkor & Regler
Våra regler för att använda sidan är enkla och kan sammanfattas med att du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

Med detta sagt så kör vi ändå en lista med de viktigaste punkterna.

 • Det får bara finnas en auktion per försäljningsobjekt samtidigt.
 • Annonsören måste äga det utauktionerade objektet i verkligheten.
 • Annonserna får inte användas för att göra reklam eller liknande.
 • Biddo.se* beslutar ensamt om ifall en auktionsannons inte passar in på sidan.
 • Biddo.se* raderar annonser efter eget tycke utan att ha skyldighet mot annonsören att förklara varför.
 • Vi förbehåller oss rätten att stänga konton som inte kan bekräftas, har missköts eller som inte har använts under en längre tid samt att ändra eller upphöra att tillhandahålla Biddos.se tjänster helt eller delvis.
 • Biddo.se* tar inget ansvar för innehållet i publicerade auktioner. Vi frånsäger oss allt ansvar för indirekta skador av alla de slag som kan inträffa på grund av tekniska fel på sidan eller av handhavandefel från oss.
 • Biddo.se* är på inget sätt inblandad i affärsuppgörelsen mellan annonsör och köpare och kan därför inte hållas ansvarig på något sätt. Uppstår det en tvist mellan säljare och köpare så får ni vända er till polismyndigheten.
 • Bilder som används i annonserna skall ägas av annonsören.
 • Du som annonsör är ansvarig för innehållet i annonsen och accepterar att annonsera inte får innehålla i Sverige olagliga produkter, varor eller tjänster.
 • Du ska ha möjlighet att ta emot betalningen på något av de vanligaste betalsätten. T.ex. Paypal, Swish, kontant eller banköverföring.
 • Du kan radera din annons så länge som du inte har fått något bud på ditt objekt. Har du däremot fått bud på ditt objekt så kan du inte längre radera auktionen. Se mera info på sidan ”Vanliga frågor”
 • För att ingå avtal (sälja, auktionera ut eller lägga bud) måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande.
 • Genom att använda sidan godkänner brukaren villkoren.

Regler för dig som köpare

När du köper ett föremål godkänner du, förutom villkoren ovan, även att följa dessa regler:

 • du ansvarar för att läsa hela annonsen innan du lägger ett bud på eller förbinder dig att köpa ett föremål;
 • du ingår ett bindande avtal att köpa ett föremål när du går med på att köpa ett föremål eller om du lägger det vinnande budet (eller ditt bud accepteras på annat sätt);
 • vissa tjänster förutsätter att du ingår ett särskilt avtal med tredje man och att sådan tredje man avgör om, och i vilken omfattning, du får tillgång till sådana tjänster.
 • du godkänner de villkor som gäller för det betalningssätt som säljaren eventuellt har angett. Kontakta säljaren innan du lägger ett bud om du har problem med de vanligaste betalsätten som t.ex. Paypal, Swish, kontant eller banköverföring.
 • du godkänner de villkor som gäller för objektets fraktalternativ när du lägger ett bud.
 • Uppstår en tvist mellan säljaren och dig som köpare så får du vända dig till berörd myndighet med en anmälan. Biddo.se löser inga tvister då vi endast tillhandahåller utrymmet för annonsering och inget annat.
 • Genom att använda sidan godkänner brukaren villkoren.

Innehåll

Biddo.se* skall ha rätt, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll du tillhandahåller till oss eller gör åtkomligt för oss genom din användning av tjänsterna, t ex vid publicering av annonser eller saluförande, köp och/eller försäljning av varor och tjänster. Med ”innehåll” skall enligt detta användaravtal förstås all information (inklusive men inte begränsat till fotografier, bilder, texter, ord, video, data, koncept, idéer, teknik, databaser och varumärken).


Dessa villkor kan komma att ändras av Biddo.se* från tid till annan utan att särskild medgivande om detta görs.

* = Biddo.se och RPM Racing

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Registrera dig för att få de senaste uppdateringarna och erbjudanden.