Webbläsare

Om ni använder Google Chrome och har problem med streamingen på vissa kanaler, vänligen prova med Microsoft Edge eller Firefox istället. Många radiokanaler kommer genom http adresser som Chrome som standard inte släpper fram. ( de godkänner bara https som standardinställning )

Eller så gör ni följande..

Ändra inställningar för en viss webbplats

Du kan tillåta eller blockera behörigheter för en viss webbplats. De anpassade inställningarna för sidan används då i stället för standardinställningarna. Du kan även rensa data för en webbplats.

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Besök en webbplats.
  3. Klicka på ikonen till vänster om webbadressen: ett lås , en informationssymbol  eller en varning .
  4. Klicka på Inställningar för webbplatsen.
  5. Ändra en inställning för behörigheter. Ändringarna sparas automatiskt.
” ett lås , en informationssymbol  eller en varning . ”
Inställningar för webbplatsen.”
Ändra till ”Tillåt”

Firefox

Använder ni Firefox och musiken inte återupptas efter att ni bytt sida, så kan ni ändra behörigheterna för enbart https://www.biddo.se

Klicka på symbolen jämte låset i adressraden och ändra automatisk uppspelning till: ”Tillåt ljud och video”.

Efter det så kommer musiken att återupptas efter ett sidbyte på webbsidan.